Wykaz podręczników rok szkolny 2016/2017 Drukuj

Klasa I

Edukacja  wczesnoszkolna

PODRĘCZNIKI  DOTOWANE

L.p.

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawca

Nr dop.

Rok wydania

W SP10 od roku szkolnego

Lorek Maria, Woltman Lidia

Nasz elementarz.

Część 1,2,3,4

MEN

2014

2014/2015

Klasa 1.

Ćwiczenia z pomysłem

Klasa 1.

Część 1,2,3,4

WSiP

2016

2016/2017

Język angielski

Qur Discovery Island 1. Podręcznik wieloletni

PEARSON

2015

2015/2016

Język angielski

Qur Discovery Island 1

Zeszyt ćwiczeń

Wariant łagodny

PEARSON

2016

2015/2016

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA

Ks. W. Kubik SJ

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik

WAM

AZ-11-01/10-KR-1/11

2011

2012/2013

Ks. W. Kubik SJ

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Ćwiczenie

WAM

2011

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

PODRĘCZNIKI  DOTOWANE

L.p.

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawca

Nr dop.

Rok wydania

W SP10 od roku szkolnego

1.

Podręcznik do klasy II

MEN

 

2015

2015/2016

2.

Moje ćwiczenia

MAC Edukacja

 

2016

2015/2016

3.

 

Qur Discovery Island 2. Podręcznik wieloletni

 

PEARSON

 

 

2015

2015/2016

4.

 

Qur Discovery Island 2.

Zeszyt ćwiczeń

PEARSON

 

 

2016

2015/2016

 

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA

5.

 

Ks. W. Kubik SJ

 

Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik

WAM

AZ-12-01/10-KR-1/12

2012

2014/2015

6.

Ks. W. Kubik SJ

 

 

Kochamy Pana Jezusa.

Ćwiczenie

WAM

 

2012

2014/2015

 

Klasa III

Edukacja  wczesnoszkolna

Nasze „Razem  w szkole”

L.p.

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawca

Nr dop.

Rok wydania

W SP10 od roku szkolnego

  1. 1.

Nasza szkoła – klasa 3 – część 1a – edukacja zintegrowana

Nasza szkoła – klasa 3 – część 1b – edukacja zintegrowana

Nasza szkoła – klasa 3 – część 1 – matematyka

Nasza szkoła – klasa 3 – część 2 – edukacja zintegrowana

Nasza szkoła – klasa 3 – część 2 – matematyka

 

MEN

  1. 2.

Nasze ćwiczenia

Nowa Era

  1. 3.

Qur Discovery Island 3. Podręcznik wieloletni

PEARSON

/Longman

2016

 

Qur Discovery Island 3.

Zeszyt ćwiczeń

PEARSON

/Longman

2016

 


Do zakupienia

Stanisław Łabendowicz

Przyjmujemy Pana Jezusa.  Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej. Wydanie I

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2014

2015/2016

Klasa IV

PODRĘCZNIKI  DOTOWANE

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawca

Rok wyd.

W SP10 od roku szkolnego

  1. 1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik

Słowa z uśmiechem. Ortografia i interpunkcja. Zeszyt ćwiczeń.

WSiP SA

2015

2015/2016

Matematyka

Matematyka z pomysłem. Części 1-2

Podręcznik

Matematyka z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2

WSiP SA

2015

2015/2016

Historia

Historia wokół nas

WSiP SA

2015

2015/2016

Przyroda

Przyrodo witaj. Podręcznik.

Przyrodo witaj. Zeszyt ćwiczeń.

WSiP SA

2015

2015/2016

Język angielski

Discover English 1. Podręcznik wieloletni

Discover English 1. Materiał ćwiczeniowy ExamTrainer

PEARSON

2015

2015/2016

Technika

Jak to działa. Podręcznik do zajęć technicznych do klasy IV szkoły podstawowej

Nowa Era

2015

2015/2016

Plastyka

Lukas Jadwiga, Oczak Krystyna

Do dzieła. Podręcznik

Nowa Era

2015

2015/2016

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyczny świat. Podręcznik

MAC

2015

2015/2016

DO  ZAKUPIENIA

  1. R

Religia

Ks. Zbigniew Marek

Zaproszeni przez Boga. -Podręcznik

-zeszyt ucznia

WAM

2012

Klasa V

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawca

Rok wyd.

W SP10 od roku szkolnego

  1. 1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. :Literatura i kultura,

Nauka o języku i ortografia

WSiP SA

2016

2016/2017

Matematyka

Matematyka z pomysłem. Części 1-2

Podręcznik

Matematyka z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2

WSiP SA

2016

2016/2017

Przyroda

Gromek E. i inni

Przyrodo witaj. Podrecznik

WSiP SA

2016

2016/2017

Przyroda

Gromek E. i inni

Przyrodo witaj. Ćwiczenie

WSiP SA

2016

2016/2017

Przyroda

Praca zbiorowa

Atlas. Przyroda IV-VI

WSiP SA

2016

2016/2017

Język angielski

JAINE WILDMAN, IZABELLA HEARN

DISCOVER ENGLISH 2. PODRĘCZNIK

PEARSON

2016

2016/2017

Język angielski

IZABELLA HEARN

DISCOVER ENGLISH 2. Materiał ćwiczeniowy

PEARSON

2016

2016/2017

Technika

Jak to działa. Podręcznik do zajęć technicznych do klasy V szkoły podstawowej

Nowa Era

2016

2016/2017

Historia

Lolo R. i inni

Historia wokół nas

WSiP SA

2016

2016/2017

Muzyka

Wójcik T.

Muzyczny Świat. Podręcznik

MAC Edukacja

2016

2016/2017

Plastyka

Lukas Jadwiga, Oczak Krystyna

Do dzieła

Nowa Era

2016

2016/2017

DO   ZAKUPIENIA

Religia

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

Obdarowani przez Boga. Podręcznik

WAM

2013

2013/2014

Religia

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

Obdarowani przez Boga. Zeszyt ucznia

WAM

2013

2013/2014

Klasa VI

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawca

Nr dop.

Rok wyd.

W SP10 od roku szkolnego

Język polski

Słowa z uśmiechem.                 Podręcznik

-2 ćwiczenia

WSiP SA

551/5/2014

2014

2014/2015

Język polski

Słowa z uśmiechem.

Ćwiczenia. Nauka            o języku, ortografia:

Cz.1.

Cz.2.

WSiP SA

551/6/2014

551/7/2014

Matematyka

Matematyka wokół nas. Klasa 6

-Podręcznik

-zeszyt ćwiczeń1,2

-ćwiczenia wyrównawcze

WSiP

2014

2015/2016

Przyroda

Gromek i in.

Przyrodo witaj. Podrecznik

WSiP SA

101/07

2014

2014/2015

Przyroda

Gromek i in.

Przyrodo witaj. Ćwiczenie

WSiP SA

2014

2014/2015

Przyroda

Praca zbiorowa

Atlas. Przyroda IV-VI

WSiP SA

2012

2012/2013

Język angielski

JayneWildman

Izabella Hearn

DiscoverEnglish3:                        -podręcznik

-ćwiczenie

PEARSON

402/4/2011lub402/4/m/2013

2012

2014/2015

Informatyka

Koba

Zajęcia komputerowe

Kl. IV-VI

MiGra

373/2011

2012

2012/2013

Technika

ŁabeckiŁ, Łabecka M.

Jak to działa?

Kl. IV-VI

Nowa Era

295/2010

2012

2012/2013

Historia

Historia wokół nas. Podręcznik

WSiP

434/3/2014

2014

2014/2015

Plastyka

Lulas, Oczak

Do dzieła. Podręcznik

MAC

550/3/2014

2014

2014/2015

Muzyka

Wójcik T.

Muzyczny Świat 6. Podręcznik

MAC EDUKACJA

495/3/2014

2014

2014/2015

Religia

Zbigniew Marek SJ

Anna Walulik CSFN

Przemienieni przez Boga:

-podręcznik

-zeszyt ucznia

WAM

AZ-23-01/10-KR-1/14

2014

2014/2015

 
Joomla themes by Lonex.