Terminarz spotkań z rodzicami Drukuj

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/17

Lp

Data

Rodzaj spotkania

Nauczyciele

1.

13 września

(wtorek)

1600 - 1800

Zebranie ogólne

dla Rodziców klas I

Wychowawca klasy, pani Grażyna Stabla

2.

20 września

(wtorek)

1600 - 1800

Zebranie ogólne

Wicedyrektor Szkoły;

Kierownik i wychowawca świetlicy:

Wychowawcy klas I-III;

Nauczyciele uczący w klasach I-III:

M.Langner – doradca metodyczny;

21 września

(środa)

1600 - 1800

Dyrektor Szkoły; Wychowawcy klas IV-VI;

Nauczyciele uczący w klasach IV-VI,

Wychowawca świetlicy,

E. Spurek -  bibliotekarka;

Aleksandra Drohomirecka - pedagog szkolny

3.

21 września

(wtorek)

1800

Zebranie Rady Rodziców

4.

18 października (wtorek)  1600- 1800

Konsultacje indywidualne

Dyrektor, Wicedyrektor szkoły;

Wychowawcy klas I-VI;

Nauczyciele uczący w klasach I-VI;

Kierownik i Wychowawcy świetlicy

M.Langner – doradca metodyczny;

Aleksandra Drohomirecka - pedagog szkolny

E. Spurek -  bibliotekarka;

5.

15 listopada (wtorek)  1600- 1800

Konsultacje

indywidualne

Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły;

Wychowawcy klas I-VI;

Nauczyciele uczący w klasach I-VI;

M.Langner – doradca metodyczny;

Aleksandra Drohomirecka - pedagog szkolny.;

E. Spurek -  bibliotekarka;

Kierownik i wychowawcy świetlicy;

6.

13 grudnia

(wtorek)

1600 - 1800

Konsultacje

indywidualne

( informacje dot. przypuszczalnych ocen na I semestr)

Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły;

Wychowawcy klas I-VI;

Nauczyciele uczący w klasach I-VI;

M.Langner – doradca metodyczny;

Aleksandra Drohomirecka - pedagog szkolny.;

E. Spurek -  bibliotekarka;

Kierownik i wychowawcy świetlicy;

8.

31 stycznia

(wtorek)

1600 - 1800

Zebranie ogólne

Wicedyrektor szkoły;

Wychowawcy klas I-III;

Kierownik i Wychowawca świetlicy;

M.Langner – doradca metodyczny;

ksiądz;

A. Drohomirecka – pedagog szk.;

1 lutego

(środa)

1600 - 1800

Dyrektor szkoły;

Wychowawcy klas IV-VI;

Nauczyciele uczący w klasach IV-VI

Wychowawca świetlicy;

E. Spurek -  bibliotekarka;

9.

7 marca

(wtorek)

1600 - 1800

Konsultacje indywidualne

Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły;

Wychowawcy klas I-VI;

Nauczyciele uczący w klasach I-VI;

M.Langner – doradca metodyczny;

Aleksandra Drohomirecka - pedagog szkolny.;

E. Spurek -  bibliotekarka;

Kierownik i Wychowawcy świetlicy;

10.

4 kwietnia

(wtorek)

1600 - 1800

Konsultacje indywidualne

Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły;

Wychowawcy klas I-VI;

Kierownik i wychowawcy świetlicy;

Nauczyciele uczący w klasach I-VI;

M.Langner – doradca metodyczny;

Aleksandra Drohomirecka - pedagog szkolny.;

E. Spurek -  bibliotekarka;

11.

16 maja

(wtorek)

1600 - 1800

Zebranie ogólne

( informacje dot.

przypuszczalnych

ocen rocznych)

Dyrektor szkoły;

Wychowawcy klas IV-VI;

Nauczyciele uczący w klasach IV-VI

Wychowawca świetlicy;

E. Spurek - bibliotekarka

12.

16 maja

(wtorek)

1600 - 1800

Konsultacje

indywidualne

dla klas I - III

Wicedyrektor Szkoły;

Wychowawcy klas I-III;

Kierownik i wychowawca świetlicy;

M.Langner – doradca metodyczny;

A. Drohomirecka – pedagog szkolny.;

13.

czerwiec

(data ustalona

z wychowawcą

klasy)

Zebranie ogólne

dla klas I - III

Wychowawcy klas I-III

 
Joomla themes by Lonex.