Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach
Aktualności 2020/2021 Drukuj

 

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 1867uczniów(897K) poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami,

- organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

- wzrost kompetencji 288 n-li (260K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów - wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

ZADANIA:

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

-zajęć wyrównawczych, rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań oraz pozaszkolnych, specjalistycznych, doradztwa edukacyjnego

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych Gminy Tarnowskie Góry

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019 r. - 31.12.2020 r.

Wartość całkowita 2 653 012,31 PLN

Dofinansowanie 2 387 711,08 PLN

w tym ze środków UE 2 255 060,46 PLN


NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2021/2022.

W załącznikach znajduje się ogólna informacja o rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry zgodnie z Zarządzeniem nr 1103/2021 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.01.2021 r. oraz wnioski i załączniki dla kandydatów do klas I z obwodu oraz dla kandydatów spoza obwodu.
Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście  w sekretariacie szkoły

Rekrutacja do szkoły 2021

Wniosek do szkoły 2021

Wniosek do szkoły spoza obwodu 2021

Zarządzenie nr 1103

 

KSIĄŻKI DLA SENIORÓW
images/stories/galeria/senior/640_ksiki dla seniorw.jpg
STOP COVID ProteGO Safe
images/stories/galeria/baner/640_baner.pngimages/stories/galeria/baner/640_ulotka.png

Więcej informacji w linku: https://www.gov.pl/web/protegosafe


LEKCJA HIGIENY W RAMACH WOJEWÓDZKIEJ AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ PT: WIRUSOOCHRONA

W styczniu i lutym 2021 roku w szkołach na terenie województwa śląskiego została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna pt: Wirusoochrona.

Głównym celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Akcję tę zainicjowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotem uczniów klas 1-3 do szkół.

Szkoła otrzymała materiały edukacyjne, które zostały wykorzystane na zajęciach : plakaty informacyjne, krzyżówki, kolorowanki.

W naszej szkole akcja została przeprowadzona w lutym w klasach 1-3. Każdy z wychowawców wykorzystał materiały przekazane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz inne materiały o wskazanej  tematyce, które wzbogaciły przeprowadzone zajęcia.

Na zajęciach poruszone zostały  zagadnienia:
-prawidłowej higieny rąk
-podstawowych zasad postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa
-podstawowych zasad zdrowego tryby życia – prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej
-innych zasad higienicznych np.: dostosowywania ubrania do warunków pogodowych.

W naszej Dziesiątce w akcji wzięło udział  122 dzieci z klas 1-3

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w oparciu o otrzymane materiały edukacyjne, ale wzbogacone także o dodatkowe działania i materiały edukacyjne. Były to: piosenka „Przegoń wirusa”, film pt: „Bajka o wirusie” , doświadczenie z rozpylaniem aerozolu ( dezodorant) w celu uświadomienia, jak roznoszone są wirusy podczas kichania, czy kaszlu bez zasłaniania nosa i ust, ankieta „ Jak dbać o zdrowie” , puzzle obrazkowe: „jak prawidłowo myć ręce” , praktyczne ćwiczenia mycia rąk, krzyżówka dotycząca ochrony przed wirusami, film edukacyjny „ Bakterie i wirusy-czym się różnią?”

W Galerii fotoreportaż z akcji:)

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ

Trwa karnawał. A skoro karnawał, to karnawałowe kostiumy i maski. W tym roku Rada Dzielnicy Osada Jana we współpracy z naszą szkołą zorganizowała KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas 1-3 NA NAJPIĘKNIEJSZĄ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych, a także pielęgnowanie tradycji karnawałowych.

Wszystkie prace były piękne, dlatego zostaną wyróżnione poprzez wystawienie ich w siedzibie Rady Dzielnicy Osada Jana!

Dodatkowo jury w składzie:

- p. Justyna Mełgieś-Jeziorska - członek Rady Dzielnicy, przedstawiciel Rady Rodziców,

- oraz p. Agnieszka Kaleta - wychowawca świetlicy – przedstawiciel SP10,

wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Dzielnicy Osada Jana oraz Radę Rodziców.

Lista zwycięzców: 1. miejsce Marta Deptała z kl. II b, 2. miejsce Amelia Dragon z kl. I a,  3. miejsce Aleksandra Kusz kl. II a, 1. wyróżnienie Martyna Owczarska z kl. III a 2. wyróżnienie Paulina Dylak z kl. I b oraz pozostałe wyróżnienia dla Adama Liska z kl. I a i Vanessy Tucholskiej z kl. II b.

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy!

W Galerii w zakładce "Najpiękniejsza maska karnawałowa" fotki:) Zapraszamy:)

1% DLA ADELAJDY KOŻUCH

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dla Adelajdy

Adka urodziła się w czerwcu 2020 roku ze zdiagnozowanym już w okresie prenatalnym Zespołem Downa. razem ze swoim dodatkowym chromosomem, dostała w bonusie cały zestaw: wadę serca (AVSD), nadciśnienie płucne, dysfagię i obniżone napięcie mięśniowe. Dziewczynka potrzebuje stałej opieki specjalistów, lekarzy i fizjoterapeutów. Poza regularnymi rehabilitacjami, wizytami u neurologopedy oraz w przychodniach, rodzice starają się, aby ich córeczka miała namiastkę normalnego dzieciństwa. O rozrywkę codzienną dba jej brat, Mikołaj:)

NR KRS  0000387207

Cel szczegółowy: 1389 Adelajda Kożuch

Dziękujemy!

ZIMA W MIEŚCIE 2021

W dniach 11.01 do 15.01.2021 w naszej szkole, w budynku B na ul. Zacisznej, odbyły się półkolonie zimowe w ramach akcji „Zima w mieście 2021”. Uczestniczyło w nich 35 dzieci z klas I-IV. Mimo trwającej pandemii koronawirusa było miło i bezpiecznie! Panie wychowawczynie Karina Bodinek, Edyta Binkowska, Hanna Tyczka oraz kier. półkolonii Agnieszka Kaleta starały się zapewnić dużo atrakcji. M.in.  dzieci zamieniły się w małych naukowców podczas Dnia Eksperymentów, tworzyły masy plastyczne: slime, ciastolinę, masę solną, żelki, prezentowały swoje talenty wokalne podczas Dnia Karaoke.  Sprzyjała nam zimowa aura, dlatego nie zabrakło szaleństw na śniegu i lepienia bałwanów. Ponadto odbyły się: turniej gier planszowych, Dzień Filmowy, zajęcia manualno-plastyczne oraz sportowe, a na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Zapraszamy do galerii, aby zobaczyć, jak było fajnie :)

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
KARTKA DLA SENIORA

W grudniu uczniowie szkoły wzięli udział w akcji Rady Wolontariatu połączonej z konkursem „Kartka dla Seniora”. Działanie polegało na własnoręcznym wykonaniu kartki świątecznej. Organizatorzy otrzymali aż 90 prac! Każda kartka była naprawdę piękna i wyjątkowa. Tu nie ma wygranych i przegranych J

W kategorii klas młodszych ( IV-VI) jury postanowiło nagrodzić :

Krzysztofa Swobodę (VI C) - I miejsce,

Agnieszkę Głąb (VI B) - II miejsce,

Franciszka Burczyka (kl. IV A ) oraz  Lenę Janecką (kl. VI C) - ex aequo III miejsce.

Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić: Mayę Fortune (kl. VI C), Paulinę Juźwiak (kl. IV B) oraz Amelię Blachę (kl. IV A).

W kategorii klas starszych (VII- VIII) nagrody otrzymają:

Kaja Mrugacz (kl.VII a) – I miejsce,

Nikola Stawicka (kl.VII A) – II miejsce,

wyróżnienia dla  Mateusza Pytlika (kl. VII A), Magdaleny Michalik (kl. VIII B) oraz Karoliny Krawczyk (kl. VII B).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Nagrody zostaną wręczone po feriach.

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymają drobne upominki. A kartki ? Obdarowaliśmy nimi aż dwa Domy Pomocy Społecznej, tj. DPS „Przyjaźń” w Starych Tarnowicach oraz Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych  i Samotnych w Tarnowskich  Górach.  Dzięki Wam to będzie wyjątkowe Boże Narodzenie zarówno dla  SENIORÓW jak i całej społeczności dziesiątki JJJ

Dziękujemy fundatorom nagród dla uczniów tj. Radzie Dzielnicy „Śródmieście”.

Fotki kartek znajdziecie w Galerii (Kartka dla seniora:))

ZIMA W MIEŚCIE 2021
W dniach 11.01.2021 do 15.01.2021 odbędą się w naszej szkole bezpłatne półkolonie dla uczniów klas I-IV. Miejsce półkolonii: budynek B, ul. Zaciszna 17.
W załączeniu karta zapisu na półkolonie. Osoby, które zgłosiły przez e-dziennik chęć udziału dziecka proszone są o pobranie karty, wydrukowanie (najlepiej dwustronnie) i wypisanie (wypełniają Państwo tylko pierwszą stronę!). Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 21.12. (poniedziałek) do sekretariatu lub zeskanowaną przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (również do 21.12). Karty można także pobrać z sekretariatu szkoły. Niedostarczenie karty na czas równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w półkoloniach.
W planie są następujące atrakcje:
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty chemiczne – „Dzień eksperymentów”,
- karaoke/”Dzień piosenki”,
- konkursy z nagrodami,
- spacery po okolicy i/lub konkurs rzeźby ze śniegu i/lub wyjście na sanki i/lub podchody w plenerze (w zależności od pogody),
- zawody sportowe,
- turniej gier planszowych,
- półkolonijne kino.

Karta kwalifikacyjna półkolonie 2021 (plik doc) Karta kwalifikacyjna półkolonie 2021 (plik pdf)


KONKURS MATEMATYCZNY "NIECH PARA SIĘ POSTARA"

W listopadzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny: Niech Para Się Postara.
Z naszej szkoły w konkursie brały udział dwa zespoły: Amelia Fent(5a)i Piotr Fent(1b) oraz Barbara Strojek(5a) i Tomasz Strojek(1b).

Film Amelki i Piotrka zdobył wyróżnienie specjalne, natomiast film Basi i Tomka zajął I miejsce.

Gratulujemy :)


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. W związku z powyższym proszę o informację do sekretariatu szkoły przy ul. Kochanowskiego (osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) zawierającą: imię i nazwisko dziecka, godz. przebywania w świetlicy oraz czy dziecko będzie jeść obiad w szkole.1000 POWODÓW BY CZYTAĆ - PROSIMY O GŁOSY:)

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Empik, w którym można wygrać 1000 książek dla szkolnej biblioteki. Konkurs polega na codziennym głosowaniu przez aplikację empik na naszą pracę konkursową (przygotowaną przez klasę Va).

https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj?elementId=114990&fbclid=IwAR3bpl3mfSwPwU3ANLpUqvT4hHgxy8BUApjxTJEaSLNysb-CqAYQHi8Ywy8

Jeśli się nie otwiera, wystarczy wejść na www.empik.com/biblioteki i w wyszukiwarce wpisać "Tarnowskie Góry" - jesteśmy jedyną szkołą z Tarnowskich Gór biorącą udział w zabawie. Można też znaleźć szkołę w ten sposób w aplikacji. Konkurs rozpoczął się 02.11.2020 o godz. 12.00. Głosować można raz dziennie z jednego konta aż do 2.12.2020

Gorąco zachęcamy do głosowania oraz zaangażowania w to całej rodziny, a także udostępniania linku dalej.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Ze względu na wymogi sanitarne GIS oraz zalecenia MEN rozpoczęcie roku szkolnego 1 września odbędzie się według poniższego harmonogramu.  Uczniowie klas II – VII samodzielnie przychodzą na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.
Budynek Główny – ul.Kochanowskiego
Klasa IIa – 9.00 – s.4 – wych. Joanna Widera
Klasa IIb – 9.15 – s.1 – wych. Edyta Binkowska
Klasa IIIa – 9.30 – s.2 – wych. Iwona Zielińska
Klasa IIIb – 9.45 – s.5 – wych. Katarzyna Kluf
Klasa IVa –10.00 – s.j.ang. – wych. Katarzyna Dalmata
Klasa IVb – 10.15 – s.hist. – wych. Iwona Kolczok
Klasa Va – 10.30 – s. szt. – wych. Katarzyna Siwiec
Uczniowie klas I z opiekunem przychodzą na godz. 11.00 na boisko szkolne (lub dużą salę gimnastyczną – w razie niepogody). Tam odbędzie się pasowanie na ucznia klasy I naszej szkoły. Następnie wychowawcy przekażą najważniejsze informacje.


Budynek B – ul.Zaciszna
Sale dla klas w budynku „B” ul. Zaciszna 17
Klasa VIa – godz. 9.00 – Grażyna Pasteczka – s. 1 parter
Klasa VIb – godz. 9.15 – Aleksandra Bobrowska – s. 25 I piętro
Klasa VIc – godz. 9.30 – Alicja Gawliczek – s. 38 II piętro
Klasa VIIa – godz. 8.30 – Grażyna Dąbrowska – s. 20 parter
Klasa VIIb – godz. 8.45 – Jolanta Szafran – s. 36 II piętro
Klasa VIIIa – godz. 8.00 – Agnieszka Jaros – s. 41 II piętro
Klasa VIIIb – godz. 8.15 – Bożena Kalbarczyk – s. 24 I piętro


Równocześnie informuję, że w Budynku Głównym rozpoczęła się termomodernizacja, która trwać będzie do połowy grudnia. Został opracowany plan działań mających na celu zminimalizowanie problemów związanych z funkcjonowaniem budynku.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID 19

W związku z sytuację epidemiczną zostają wprowadzone następujące zasady prowadzenia zajęć w obu budynkach szkoły. Mając na uwagę ograniczenie kontaktów międzyklasowych zajęcia danego oddziału będą się odbywać w jednej sali do której będą „dochodzili” nauczyciele uczący (oprócz zajęć pływania i informatyki). Pomieszczenia będą po każdej lekcji wietrzone a w razie zmiany zespołu klasowego dezynfekowane. Klasy I-III organizują przerwy wg uznania tz. nie sugerują się dzwonkami. W planie uwzględniamy – w miarę możliwości – różne godziny rozpoczęcia nauki. Zalecam również, by uczniowie na przerwach przebywali koło swojej klasy a w „przestrzeni publicznej” (w ewentualnych kontaktach z innymi klasami) stosowali środki ochrony osobistej oraz często myli i dezynfekowali ręce.


W trosce o bezpieczeństwo wszystkich, w okresie pandemii prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych oraz zapisywanie do świetlicy wyłącznie dzieci niemających zapewnionej opieki w domu.
Szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania szkoły zostaną przekazane na spotkaniach z wychowawcami klas w dniu 1 września.

Poniżej przekazuję również informacje dot. poruszania się po budynkach.

W związku z pandemią COVID 19 i zaleceniami MEN oraz MZ i GIS tym roku szkolnym prosimy rodziców i opiekunów o zastosowanie się do poniższych wytycznych:
1. Rodzice i opiekunowie uczniów kas II – VIII nie wchodzą do budynków szkolnych. Wszelkie sprawy – w miarę możliwości - prosimy załatwiać telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.
2. Podczas przerw i wietrzenia uczniowie przebywają w pobliżu swoich sal lekcyjnych, przemieszczając się po budynku (sekretariat, toaleta) tylko w uzasadnionych potrzebach.
3.Budynek główny: Rodzice i opiekunowie uczniów klas I odprowadzają dzieci do drzwi szkoły i przekazują pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela uczącego na 15 do 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Budynek główny: Dzieci świetlicowe z klasy I są przyprowadzane przez rodzica lub opiekuna schodami przez szatnię pod drzwi świetlicy, a odprowadzający wraca do wyjścia korytarzem na parterze.
4. Budynek główny: Po lekcjach dzieci świetlicowe będą sprowadzane do świetlicy przez nauczyciela. Pozostałe dzieci z klas I będą czekały na rodzica lub opiekuna pod opieką nauczyciela na korytarzu na parterze. Uczniowie klas II – V samodzielnie wychodzą ze szkoły.
5. Budynek Główny: Rodzic lub opiekun uczniów świetlicowych wchodzi po dziecko korytarzem na parterze pod świetlicę i wychodzi przez szatnię.
6. Rodzic lub opiekun wchodzący do szkoły zobowiązany jest zakryć nos i usta maseczką oraz zdezynfekować ręce.
Dziękujemy za stosowanie się do w/w wytycznych.
Dbajmy o zdrowie swoje i innych


STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Szanowni rodzice. Poniższy link zawiera informacje dotyczące warunków uzyskania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne


INFORMACJA KIEROWNIKA ŚWIETLICY

W załącznikach do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY oraz KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY.

Żywienie rozpoczynamy od 07.09.2020. Zgłoszenia można wydrukować, wypełnić, zeskanować oraz przesłać na adres szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub 01.09.2020 przynieść do świetlicy szkolnej. Karty można także pobrać w świetlicy szkolnej.

karta zgłoszenia na obiady (plik pdf) karta zgłoszenia na obiady (plik doc)

karta zgłoszenia z regulaminem do świetlicy (plik pdf)


 
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Drukuj
INFORMACJA DYREKTORA

Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że administrator wyznaczył pana Macieja Korzucha jako Inspektora Ochrony Danych (IOD) i panią Ewę Sosinkę jako Zastępcę IOD. Kontakt do IOD: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Biuletyn Informacji Publicznej Drukuj