Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach
Aktualności 2020/2021 Drukuj

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Ze względu na wymogi sanitarne GIS oraz zalecenia MEN rozpoczęcie roku szkolnego 1 września odbędzie się według poniższego harmonogramu.  Uczniowie klas II – VII samodzielnie przychodzą na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.
Budynek Główny – ul.Kochanowskiego
Klasa IIa – 9.00 – s.4 – wych. Joanna Widera
Klasa IIb – 9.15 – s.1 – wych. Edyta Binkowska
Klasa IIIa – 9.30 – s.2 – wych. Iwona Zielińska
Klasa IIIb – 9.45 – s.5 – wych. Katarzyna Kluf
Klasa IVa –10.00 – s.j.ang. – wych. Katarzyna Dalmata
Klasa IVb – 10.15 – s.hist. – wych. Iwona Kolczok
Klasa Va – 10.30 – s. szt. – wych. Katarzyna Siwiec
Uczniowie klas I z opiekunem przychodzą na godz. 11.00 na boisko szkolne (lub dużą salę gimnastyczną – w razie niepogody). Tam odbędzie się pasowanie na ucznia klasy I naszej szkoły. Następnie wychowawcy przekażą najważniejsze informacje.


Budynek B – ul.Zaciszna
Sale dla klas w budynku „B” ul. Zaciszna 17
Klasa VIa – godz. 9.00 – Grażyna Pasteczka – s. 1 parter
Klasa VIb – godz. 9.15 – Aleksandra Bobrowska – s. 25 I piętro
Klasa VIc – godz. 9.30 – Alicja Gawliczek – s. 38 II piętro
Klasa VIIa – godz. 8.30 – Grażyna Dąbrowska – s. 20 parter
Klasa VIIb – godz. 8.45 – Jolanta Szafran – s. 36 II piętro
Klasa VIIIa – godz. 8.00 – Agnieszka Jaros – s. 41 II piętro
Klasa VIIIb – godz. 8.15 – Bożena Kalbarczyk – s. 24 I piętro


Równocześnie informuję, że w Budynku Głównym rozpoczęła się termomodernizacja, która trwać będzie do połowy grudnia. Został opracowany plan działań mających na celu zminimalizowanie problemów związanych z funkcjonowaniem budynku.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID 19

W związku z sytuację epidemiczną zostają wprowadzone następujące zasady prowadzenia zajęć w obu budynkach szkoły. Mając na uwagę ograniczenie kontaktów międzyklasowych zajęcia danego oddziału będą się odbywać w jednej sali do której będą „dochodzili” nauczyciele uczący (oprócz zajęć pływania i informatyki). Pomieszczenia będą po każdej lekcji wietrzone a w razie zmiany zespołu klasowego dezynfekowane. Klasy I-III organizują przerwy wg uznania tz. nie sugerują się dzwonkami. W planie uwzględniamy – w miarę możliwości – różne godziny rozpoczęcia nauki. Zalecam również, by uczniowie na przerwach przebywali koło swojej klasy a w „przestrzeni publicznej” (w ewentualnych kontaktach z innymi klasami) stosowali środki ochrony osobistej oraz często myli i dezynfekowali ręce.


W trosce o bezpieczeństwo wszystkich, w okresie pandemii prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych oraz zapisywanie do świetlicy wyłącznie dzieci niemających zapewnionej opieki w domu.
Szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania szkoły zostaną przekazane na spotkaniach z wychowawcami klas w dniu 1 września.

Poniżej przekazuję również informacje dot. poruszania się po budynkach.

W związku z pandemią COVID 19 i zaleceniami MEN oraz MZ i GIS tym roku szkolnym prosimy rodziców i opiekunów o zastosowanie się do poniższych wytycznych:
1. Rodzice i opiekunowie uczniów kas II – VIII nie wchodzą do budynków szkolnych. Wszelkie sprawy – w miarę możliwości - prosimy załatwiać telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.
2. Podczas przerw i wietrzenia uczniowie przebywają w pobliżu swoich sal lekcyjnych, przemieszczając się po budynku (sekretariat, toaleta) tylko w uzasadnionych potrzebach.
3.Budynek główny: Rodzice i opiekunowie uczniów klas I odprowadzają dzieci do drzwi szkoły i przekazują pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela uczącego na 15 do 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Budynek główny: Dzieci świetlicowe z klasy I są przyprowadzane przez rodzica lub opiekuna schodami przez szatnię pod drzwi świetlicy, a odprowadzający wraca do wyjścia korytarzem na parterze.
4. Budynek główny: Po lekcjach dzieci świetlicowe będą sprowadzane do świetlicy przez nauczyciela. Pozostałe dzieci z klas I będą czekały na rodzica lub opiekuna pod opieką nauczyciela na korytarzu na parterze. Uczniowie klas II – V samodzielnie wychodzą ze szkoły.
5. Budynek Główny: Rodzic lub opiekun uczniów świetlicowych wchodzi po dziecko korytarzem na parterze pod świetlicę i wychodzi przez szatnię.
6. Rodzic lub opiekun wchodzący do szkoły zobowiązany jest zakryć nos i usta maseczką oraz zdezynfekować ręce.
Dziękujemy za stosowanie się do w/w wytycznych.
Dbajmy o zdrowie swoje i innych


STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Szanowni rodzice. Poniższy link zawiera informacje dotyczące warunków uzyskania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne

 

INFORMACJA KIEROWNIKA ŚWIETLICY

W załącznikach do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY oraz KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY.

Żywienie rozpoczynamy od 07.09.2020. Zgłoszenia można wydrukować, wypełnić, zeskanować oraz przesłać na adres szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub 01.09.2020 przynieść do świetlicy szkolnej. Karty można także pobrać w świetlicy szkolnej.

karta zgłoszenia na obiady (plik pdf) karta zgłoszenia na obiady (plik doc)

karta zgłoszenia z regulaminem do świetlicy (plik pdf)

 

 
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Drukuj
INFORMACJA DYREKTORA

"Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "
 
Biuletyn Informacji Publicznej Drukuj