Historia Drukuj

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach na posiedzeniu w dniu 17.01.1959 r. uznało za konieczne rozpoczęcie w roku 1959 budowy nowej szkoły podstawowej w rejonie ulicy Oświęcimskiej - Kochanowskiego. Rozbudowa bazy szkolnej w mieście była konieczna ze względu na zbyt wielkie zagęszczenie dzieci w salach lekcyjnych. W Tarnowskich Górach w tym okresie na jedną izbę lekcyjną przypadało 52 uczniów.

Kamień węgielny pod budowę obecnej Szkoły Podstawowej nr 10 założono 1 września 1959, a już 31 sierpnia 1961 r. mieszkańcy Tarnowskich Gór mogli wziąć udział w uroczystym jej otwarciu. Przecięcia wstęgi nowo wybudowanej placówki dokonał ówczesny wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej pułkownik Jerzy Ziętek. Integralną częścią obiektu był kryty basen, z którego już od pierwszych dni nauki uczniowie mogli korzystać.

Od początku powstania w szkole działał prężnie szczep ZHP im. Tadeusza Kościuszki należący do przodujących w regionie (będący nawet przedmiotem pracy magisterskiej).

Placówka gościła między innymi:
- Poetkę śląską Amalię Hanzlównę
- Malarza Leonarda Tomaszewskiego
- Honorowego Obywatela Tarnowskich Gór, językoznawcę Jana Miodka

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć minionego czterdziestolecia, niezliczonej ilości imprez, których widziały mury tej szkoły, akcji na rzecz społeczeństwa.

Jedno jest pewne, że w dziesiątce zawsze uczniowie czuli się jak w domu.

Dziś uczęszczają do tej szkoły już wnukowie pierwszych jej absolwentów.