Aktualności rok szkolny 2019/2020 DrukujNauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych
Gminy Tarnowskie Góry

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 1867uczniów(897K) poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami,

- organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

- wzrost kompetencji 288 n-li (260K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów - wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

ZADANIA:

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

-zajęć wyrównawczych, rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań oraz pozaszkolnych, specjalistycznych, doradztwa edukacyjnego

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych Gminy Tarnowskie Góry

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019 r. - 31.12.2020 r.

Wartość całkowita 2 653 012,31 PLN

Dofinansowanie 2 387 711,08 PLN

w tym ze środków UE 2 255 060,46 PLN

WAKACJE! ZNÓW MAMY WAKACJE!

Wakacje! Wyczekiwane, chociaż tym razem w innych niż zazwyczaj warunkach i okolicznościach. Od dziś możemy cieszyć się w pełni zasłużonym wypoczynkiem, celebrować wakacyjny czas:) Zdrowych, słonecznych, beztroskich wakacji, błogiego leniuchowania bez pospiechu wszystkim uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły:)

Nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa, dbajcie o swoje zdrowie. Zamknijcie komputery (sporo wysiedzieliście się przed ich ekranami;)) korzystajcie ze słońca i świeżego powietrza:) A jeżeli przyjdzie Wam ochota na podróż w wirtualny świat pamiętajcie o bezpieczeństwie:)
Poniżej prace Waszych kolegów z klasy szóstej:

Michalina Jeziorska opracowała planszę dotyczącą bezpiecznych zachowań w internecie, możecie zagrać w grę planszową przygotowaną przez Maję Psujkę oraz obejrzeć świetną prezentację "Jak zatrzymać cyberprzemoc?" autorstwa Kuby Błaszczyka:)

images/stories/galeria/640_jestem bezpieczny w internecie bo_ michalina jeziorska.jpgimages/stories/galeria/640_gra planszowa maja psujka klasa 6a.png
Jak zatrzymać cyberprzemoc?  - prezentacja Jakub Błaszczyk
WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28 maja - 5 czerwca.

Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły (w swoich kategoriach wiekowych):

Kategoria Żaczek

Aleksander Jadach klasa IIa – wynik bardzo dobry  (zdobył I miejsce w regionie katowickim)
Mateusz Kubica klasa IIb– wynik bardzo dobry (zdobył I miejsce w regionie katowickim)
Hanna Piekarska klasa IIb – wyróżnienie (zdobyła II miejsce w regionie katowickim)
Dominika Jeziorska klasa IIa – wyróżnienie (zdobyła III miejsce w regionie katowickim)

Kategoria Maluch
Michał Warmuszok klasa IIIb – wyróżnienie (zdobył 17 miejsce w regionie katowickim)

Kategoria Beniamin
Jakub Ochman klasa Va – wyróżnienie (zdobył 30 miejsce w regionie katowickim)
Jagoda Bulanda klasa VIb – wyróżnienie (zdobyła 6 miejsce w regionie katowickim)

Tomasz Kołodziej klasa VIb – wyróżnienie (zdobył 15 miejsce w regionie katowickim)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wspaniałych wyników!!!

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.
– rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.....czytaj całość


ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS PIERWSZYCH (ROK SZKOLNY 2020/2021)
Zapraszamy rodziców przyszłorocznych klas pierwszych na zebranie 16.06.2020r. (wtorek) godz. 17.00 na sali gimnastycznej.W związku z panującą sytuacją prosimy, aby na spotkanie obecna była tylko jedna osoba/ opiekun dziecka.KONKURSY MATEMATYCZNE

 

21 maja w czwartek odbył się Domowy konkurs Matematyczny dla klas: 4a,6a i klas piątych.

Uczniowie rozwiązywali po 8 zadań w swoich kategoriach.

Gratulacje dla wszystkich, którzy przystąpili do konkursu !

Oto wyniki:

W klasie szóstej

I miejsce: Zofia Bochynek i Jakub Gruszka

II miejsce: Kaja Mrugacz, Natalia Bochen i Franciszek Podleśny

III miejsce: Michalina Jeziorska

W klasach piątych:

I miejsce zdobył: Borys Półtorak

II miejsce: Jakub Ochman

III miejsce: Wiktoria Dragon, Helena Hefczyc i Adam Grynka

W klasie czwartej

I miejsce: Natalia Pelikan

II miejsce: Amelia Fent

III miejsce: Magda Murzyn i Basia Strojek

Gratulacje !

Nasi uczniowie z klas od II do VIII biorący udział w Konkursie Kangur 2020, w tym roku napiszą go w trybie on-line.

25 i 26 maja odbyły się próbne konkursy, uczniowie rozwiązują zadania z lat ubiegłych.

Do konkursu właściwego przystąpią od 2 do 6 czerwca w swoich kategoriach wiekowych.

Będziemy trzymać kciuki:)


Z RODZINĄ NAWET KWARANTANNA NIESTRASZNA

W dniu 15 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez świetlicę oraz pedagoga szkolnego pt. „Z rodziną nawet kwarantanna niestraszna”.  Celem konkursu było m.in. pogłębianie świadomości znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka,  wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie najbliższych oraz pomoc w radzeniu sobie w sytuacji trudnej, jaką jest pandemia koronawirusa... Czytaj całość

Tobiasz Kurtz prezentacja

images/stories/galeria/640_1 miejsce - wiktoria pato kl. 3a.jpgimages/stories/galeria/640_3 miejsce - martyna owczarska kl. 2a.jpgimages/stories/galeria/640_dyplom m.owczarska.jpgimages/stories/galeria/640_dyplom t.kurtz.jpgimages/stories/galeria/640_dyplom w.pato.jpg

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia informuje o obowiązku rozliczenia przyznanych stypendiów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do  5 czerwca br.

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy beneficjentów pobierających stypendia szkolne  o składanie dokumentów potwierdzających dokonane zakupy i opłaty na cele edukacyjne w zamkniętej, zaadresowanej na WYDZIAŁ EDUKACJI, SPORTU I ZDROWIA URZĘDU MIEJSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH kopercie i wrzucenie jej do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 lub przy ulicy Rynek 4.

Przypominamy, że podstawą do refundacji poniesionych kosztów jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur i rachunków ( wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia – jeśli sam złożył wniosek) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę lub inną placówkę  dot. zajęć organizowanych za ich pośrednictwem.

Faktury, rachunki, zaświadczenia itp. dokumenty muszą być opisane przez wnioskodawcę według poniższego wzoru : „Drugostronnie wymienione artykuły/usługi zostały zakupione dla wyrównywania szans edukacyjnych dla ucznia/uczennicy (imię i nazwisko ucznia)…………...Nazwa szkoły ……………… za przyznane stypendium w kwocie ………….. zł.

Numer Decyzji .....”.  Data i podpis wnioskodawcy.

Do dokumentów należy dołączyć kserokopię przyznanej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem  (32) 39 33 644


ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

rekrutacja do I klasy (plik doc) rekrutacja do I klasy (plik pdf)

wniosek do szkoły (plik doc) wniosek do szkoły (plik pdf)

wniosek do szkoły spoza obwodu (plik doc) wniosek do szkoły spoza obwodu (plik pdf)

ZWIERZĘ, KTÓRE NIE ISTNIEJE

W dniach 5-7 maja bieżącego roku uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursie plastycznym pt. "Zwierzę, które nie istnieje" zorganizowany przez Unibot i Uniwersytet Ślaski Dzieci z Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Ślaskim w Katowicach.

W galerii prezentujemy niektóre prace przesłane na konkurs. Zapraszamy :)

Gratulujemy wyobraźni!!!

AKTYWNI DLA BOHATERÓW

Zapraszamy wszystkich lubiących aktywność sportową i mających wielkie serducho, do wzięcia udziału w nietypowym wydarzeniu sportowym.

W weekend 15-17 maja w dowolnym miejscu i czasie podejmujecie aktywność fizyczną.

Nie jest ważny wiek,  miejsce, dystans, ani nawet forma ruchu!!! Może to być bieg, nordic walking, rower, rolki, bieżnia, skakanka, trening fitness, kajak, itp

Można indywidualnie lub całą rodziną.

Zawsze z zachowaniem zasad obowiązujących w związku z epidemią.

By wziąć udział w wydarzeniu, należy:

Każdy kto wpłaci darowiznę na rzecz szpitala i po ukończeniu zadanego sobie wyzwania, wyśle na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. swoje imię nazwisko, sposób pokonania, przebyty dystans i uzyskany czas, dostanie drogą mailową imienny dyplom z podziękowaniami.

Ważny jest cel, a celem jest sygnał – podziękowanie dla całego personelu i wszystkich lekarzy nie tylko walczących z coronavirusem, ale w ogóle walczących o nasze zdrowie. A także finansowe wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala  Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Szczegóły na facebookowym fanpegu Biegu Tarnogórskiego

images/stories/galeria/640_aktywni.jpg
INFORMACJA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
images/stories/galeria/640_wsparcie pppp.png.jpg
ŚWIETLICOWY KONKURS KOSZYK WIELKANOCNY

Przedstawiamy wyniki świetlicowego konkursu "Koszyk wielkanocny"

I miejsce Martyna Owczarska z kl. II a.

II miejsce: Maria Siwiec z I b i Tobiasz Kurtz z III a.

III miejsce: Vanessa Tucholska z kl. I b i Natalia Pelikan z klasy IV a.

Gratulujemy:)

 

images/stories/galeria/640_92213805_259594141742503_3506853570416738304_n.jpgimages/stories/galeria/640_92247973_851308155369528_6299025398822862848_n.jpgimages/stories/galeria/640_92508572_909924499446270_579455413955592192_n.jpgimages/stories/galeria/640_92577958_2985268118203841_4119708582801309696_n.jpgimages/stories/galeria/640_92583444_516198969327428_2623474171673313280_n.jpg
E-PORADY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Drodzy Państwo,

Pedagog szkolny pozostaje do Państwa dyspozycji w sytuacjach wymagających  wsparcia i porady. Zapraszam do konsultacji przez e- dziennik. Zachęcam także do odwiedzin naszej szkolnej strony internetowej, gdzie będę umieszczać przydatne i ciekawe materiały do obejrzenia.

Uczniowie,

Was również zapraszam, piszcie, pytajcie ( wykorzystując e – dziennik lub skrzynkę pocztową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Bądźmy w kontakcie :)

W zakładce Pedagog szkolny znajdziecie materiały do obejrzenia.

Zapraszam:)

 

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

W czwartek 12.03.2020 i piątek 13,03.2020 w wyjątkowych sytuacjach w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Uczniów zachęcamy do czytania kolejnych tematów z podręczników.


KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

5 marca 2020 W Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbył się finał XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Uczestnikami tego konkursu uczniowie klas IV i V szkół podstawowych. Treścią  konkursu była znajomość Ewangelii wg św. Marka. W finale zmierzyło się 64 uczniów wśród których znalazły się uczennice naszej Szkoły. Alicja Nikonowicz zajęła zaszczytne IV miejsce, a jej siostra Joanna Nikonowicz V miejsce. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczennic, były najlepsze z rejonu Tarnogórskiego.

images/stories/galeria/640_dsc_0057.jpgimages/stories/galeria/640_dsc_0060.jpgimages/stories/galeria/640_dsc_00631.jpg

LAUREACI „COPERNICANY” WYŁONIENI!

4 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr  9 w Tarnowskich Górach odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy „Copernicana”. Nasi uczniowie stanęli do walki o podium. W drużynowym finale uczestniczyły 3 drużyny z klas III i 4 drużyny z klas VII-VIII. Uczniowie rozwiązywali zadania z różnych dziedzin wiedzy, zróżnicowane pod względem formy i trudności. więcej

images/stories/galeria/640_dragon.jpgimages/stories/galeria/640_grupowe.jpgimages/stories/galeria/640_tobiasz.jpg
LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Od 1 marca rodzice uczniów szkoły Podstawowej nr 10 mogą korzystać z dziennika elektronicznego. W związku z licznymi pytaniami o sposób logowania, poniżej link do strony logowania do dziennika:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/tarnowskiegory/?logout=true

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa oraz rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie informuję, że:

1. na terenie szkoły znajduję się informacje na temat jak zapobiegać zakażeniu oraz co zrobić w sytuacji stwierdzenia objawów wraz z numerami telefonów instytucji uprawnionych do udzielania pomocy;

2. w toaletach znajdują się instrukcje na temat prawidłowego mycia rąk;

3. w ciągu dnia w szkole zostaną podjęte dodatkowe czynności pracowników obsługi związane z utrzymanie czystości;

4. na godzinach wychowawczych zostaną przeprowadzone zajęcia związane z zasadami higieny osobistej;

5. w szkole nie będą organizowane wycieczki do krajów w których wykryto ognisko koronawirusa.


images/stories/galeria/640_jak my rce.jpg
POPOŁUDNIE Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

W czwartkowe popołudnie, 27 lutego, spotkały się grupy uczniów należące do Mniejszości Niemieckiej. Na spotkaniu pojawili się pierwszoklasiści, drugoklasiści, czwartoklasistki oraz uczniowie z klasy piątej. Każda grupa zaprezentowała krótkie przedstawienie skierowane do uczniów pozostałych grup. Pierwszoklasiści zaśpiewali kilka energicznych piosenek, pokazując przy tym o czym są piosenki. Uczniowie z klasy drugiej przygotowali bajkę pt. "Froschkoenig" ("Żabi król") w nieco innej odsłonie. Uczennice z klasy czwartej zaśpiewały piosenkę pt. Hallo Kinder, hallo Leute" oraz przygotowały teatr lalek z bajką pt. "Das Haus, das Jack gebaut hat". Piątoklasiści zaś pokazali historię pt. "Wilhelm Tell" , a na zakończenie jeden z uczniów zaśpiewał Hymn Niemiec. W kolejnej części spotkania były łamigłówki i pyszna pizza. Następnie sala teatralna zmieniła postać na kinową i uczniowie podjadając popcorn  obejrzeli bajkę w języku niemieckim. Tego popołudnia uczniowie jak zwykle uczyli się języka niemieckiego jednak w o wiele większym gronie i w innej formie, tym razem mieli więcej do powiedzenia i pokazania niż na lekcji.
W galerii zdjęcia z zajęć. Zapraszamy:)


SZKOLNY DZIEŃ KARIERY

Serdecznie zapraszamy Uczniów klas 8 wraz z Rodzicami na Szkolny Dzień Kariery, który odbędzie się w piątek  06.03.2020 o godz. 12:00 w budynku B tj. przy ulicy Zacisznej 17. Podczas tego wydarzenia będzie można uzyskać informacje na temat rekrutacji i zasad przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. Będziemy gościć przedstawicieli (uczniów i nauczycieli) różnych szkół ponadpodstawowych z powiatu tarnogórskiego, którzy omówią interesujące Państwa sprawy oraz zapoznają Państwa ze swoją  ofertą edukacyjną.

Liczymy na Państwa obecność.


WYŚPIWOŁA I WYGROŁA!

18 lutego 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach odbył się Jubileuszowy- XX Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej „ Po naszymu pogodomy- pośpiwomy”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 oraz 4-8.

W kategorii klas młodszych naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 2A Dominika Jeziorska.

Dominika wystartowała w kategorii „Piosenka po śląsku” i wywalczyła zaszczytne 1 miejsce!!

Gratulacje!!

images/stories/galeria/640_img_3011.jpgimages/stories/galeria/640_img_5012.jpgimages/stories/galeria/640_img_5183.jpg
ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

rekrutacja do I klasy (plik doc) rekrutacja do I klasy (plik pdf)

wniosek do szkoły (plik doc) wniosek do szkoły (plik pdf)

wniosek do szkoły spoza obwodu (plik doc) wniosek do szkoły spoza obwodu (plik pdf)


1% PODATKU DLA JULII MĘTLEWICZ
images/stories/jula/640_jula.jpg

Gorąco zachęcamy do wsparcia Julii Mętlewicz poprzez przekazanie 1% podatku

Julia jest córeczką Patrycji Mętlewicz, która w Dziesiątce pracowała jako nauczyciel przyrody.

Julia urodziła się W 2016 ROKU z ciężkim niedotlenieniem mózgu, które wywołało szereg dysfunkcji. Jej rodzice nieustannie walczą o sprawność i zdrowie córeczki. Sprzęty rehabilitacyjne, koszty leczenia, turnusy rehabilitacyjne wymagają znacznych nakładów finansowych.
Na stronie Jula-Pyzula możecie znaleźć więcej informacji odnośnie Julki oraz jej leczenia.

KRS: 0000037904

cel szczegółowy 1%: 31145 Mętlewicz Julia


(w zeznaniu prosimy o zaznaczcie pola „wyrażam zgodę”)

Dziękujemy:)
UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA DLA ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

 

Od 1 stycznia 2020 r. opłat za obiady należy dokonywać na numer konta:

72 1090 1825 0000 0001 4381 5166

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach

ul. Kochanowskiego 15

42-600 Tarnowskie Góry

JASEŁKA DLA MIESZKAŃCÓW
W dniu 18.12.2019 r. w salkach przy Kościele Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odbyła się wigilia dla samotnych i starszych mieszkańców dzielnicy Osady Jana. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Dzielnicy oraz parafialne Caritas. W organizację wigilii włączyła się młodzież z klas 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 10 wystawiając dla mieszkańców Jasełka a tym samym wprawiając wszystkich w przyjemny świąteczny nastrój. 
19 oraz 20 grudnia młodzież wystawiła Jasełka dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Zaś w styczniu młodzież umili czas poświąteczny w Dziennym Domu Opieki przy ulicy Bytomskiej w Tarnowskich Górach.
images/stories/galeria/640_20191218_0841131.jpgimages/stories/galeria/640_20191218_0856341.jpgimages/stories/galeria/640_20191219_1021431.jpg

 

Niech przy Waszych wigilijnych stołach radośnie rozbrzmiewa kolęda!

Nowy Rok niech sypnie szczęściem i pomyślnością!

Radosnych świąt!

 

images/stories/galeria/kartki/640_kartka patryk.jpgimages/stories/galeria/kartki/640_kartka wiktoria.png
LOTNISKO W RAMACH OTWARTEJ FIRMY

W dniu 12.12.2019 r. klasy 8 wzięły udział w wyciecze na lotnisko  w Katowicach - Pyrzowicach zorganizowanej przez p. Magdalenę Węgielską – Tabiś oraz p. Marcelinę Bądaś. Wycieczka została zrealizowana w ramach projektu „Otwarta Firma”.  Założeniem programowym wyjazdu było kształtowanie postaw przedsiębiorczości oraz uświadomienie młodzieży konieczności planowania ścieżki zawodowej.  Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę  pracy na lotnisku,  zawody wykonywane przez poszczególnych pracowników ( m.in. agent obsługi pasażerskiej, operator samochodu i sprzętu lotniczego, pracownik straży pożarnej). Młodzież dowiedziała  się także jakie są niezbędne  kwalifikacje do pracy na porcie lotniczym. Wycieczka była możliwa dzięki uprzejmości pracowników firmy LS Airport Services SA.

images/stories/galeria/lotnisko/640_78891907_3102783326417946_1188703104783089664_n.jpgimages/stories/galeria/lotnisko/640_79091508_479766862892889_3039023471720923136_n.jpgimages/stories/galeria/lotnisko/640_79100511_2474471706206127_978676695747788800_n.jpg
PIERWSZY SZKOLNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY

9 grudnia Rada Rodziców organizując Szkolny Jarmark Bożonarodzeniowy, wprowadziła nas w świąteczny klimat. W szkolne mury wabiły zapachy ciast, ciasteczek, pierników, kawy i herbaty. Na kiermaszu można było kupić własnoręcznie przygotowane świąteczne ozdoby oraz posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu najmłodszych uczniów, a także klasy VIIb (zwycięzców w szkolnym konkursie piosenki świątecznej), a nawet zrobić zdjęcie z Mikołajem! Ogromną niespodzianką okazało się przedstawienie jasełkowe w wykonaniu rodziców, uczniów oraz pana dyrektora:)

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy mieli swój wkład w to ważne dla nas wydarzenie. Nie sposób zrobić ranking komu pierwszemu, komu najważniejszemu więc wymieniamy po kolei:
DZIĘKUJEMY
* dyrekcji za wyrażenie zgody na to przedsięwzięcie
* mamusiom, tatusiom, babciom i innym za najwspanialsze ciasta na tej planecie. To niewiarygodne jakie cuda pyszności wychodzą z waszych kuchni
* paniom z kuchni za obłędną herbatkę
*paniom że świetlicy za przygotowanie chórku
* chórkowi dziecięcemu za wspaniały występ
*aktorom za nieziemskie Jasełka
*uczestnikom warsztatów za wykonanie przepięknych ozdób
* panom konserwatorom i paniom sprzątaczką za dodatkowe godziny pracy po na
* wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i pracę w trakcie jarmarku
*A PRZEDE WSZYSTKIM - WSZYSTKIM, NAUCZYCIELOM, RODZICOM, UCZNIOM I GOŚCIOM KTÓRZY PRZYSZLI I DOCENILI NASZ POMYSŁ, BYLI RAZEM Z NAMI, JEDLI, PILI I SIĘ ŚMIALI.

Jarmark pokazał nam, że nie możemy się poddawać, a marzyć i realizować cele.
Obecność rodziców, dzieci i gości przerosła nasze najśmielsze sny. Dziś wiemy, że był to dobry kierunek, a zgodność i współpraca prowadzi tylko do wyznaczonego celu. DZIEKUJEMY.

Środki zebrane podczas jarmarku zostaną przeznaczone na.......A O TYM JUŻ WKRÓTCE :)

WAŻNE!!
❤Kochani, niesprzedane dekoracje zostały przeznaczone na cele charytatywne # zbuduj z nami pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie❤

images/stories/galeria/kiermasz/640_79124981_583779895718063_1498443046520356864_n.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_79206630_436887820522223_28156010296246272_n.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_79283549_762187767596906_4818807577871646720_n.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_79289850_3088146904744569_1650057140120846336_n.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_79596693_848582958929598_9031727727069102080_n.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_79839559_444557282856189_2079221976123047936_n1.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_80020551_757410014763956_5688788443883110400_n.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_80130818_591471714960041_6087097706549870592_n.jpgimages/stories/galeria/kiermasz/640_80368521_2502642853390526_1286933022637031424_n.jpg
SZKOLNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

6 GRUDNIA odbył się „Szkolny Dzień Wolontariusza” połączony z obchodami Mikołajek. Przeprowadziliśmy loterię fantową, w której można było wylosować m.in. materiały promocyjne przekazane przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry, wejściówki do „Jump World”  w Tarnowskich Górach, a także bony zakupowe do restauracji „Gryfny Kafyj”.Dodatkowo, na przerwach sprzedawano ciasta i wypieki przygotowane przez uczniów szkoły. Dochód z loterii i kiermaszu ciast zasilił Fundacje „Opiekuńcze Serca” z Poznania oraz Stowarzyszenie „Plasterek” z Tarnowskich Gór. Zwieńczeniem uroczystości był Festiwal Piosenki Świątecznej/Kolędy. Klasy VI – VIII wraz z Wychowawcami przygotowały wspaniałe występy połączone ze świetnymi choreografiami i fantazyjnymi strojami. Było śmiesznie i wesoło, nie zabrakło także wzruszeń. Jury, w skład którego wchodziła m.in.  przedstawicielka Rady Rodziców - p. Justyna Mełgieś - Jeziorska miało trudne zadanie. Najlepsza okazała się jednak klasa VIIb, która dodatkowo zaprezentowała swój występ na kiermaszu świątecznym organizowanym przez Radę Rodziców w dniu 09.12.2019r.  Poczęstunek i nagrody dla uczniów wszystkich klas zorganizowała nasza Rada Rodziców. Dziękujemy!

images/stories/galeriakiermasz2/640_79133820_511458119462848_6720623258363756544_n.jpgimages/stories/galeriakiermasz2/640_80396119_613195186156831_7427866344650964992_n.jpgimages/stories/galeriakiermasz2/640_skw.jpg
WYJĄTKOWI GOŚCIE W SZKOLNEJ ŚWIETLICY

6 grudnia 2019 dzieci ze świetlicy odwiedził wyjątkowy gość: Matylda wraz z panią Wiolettą Wołowczyk ze schroniska "Cichy kąt". Dzieci dowiedziały się, kto to jest wolontariusz, obejrzały film o schronisku i jego mieszkańcach, dowiedziały się, jak można pomóc i, że należy być rozsądnym opiekunem zwierząt, bo zwierzę, to nie zabawka, którą można rzucić w kat, gdy się znudzi. W naszej szkole zostanie przeprowadzona zbiórka darów dla zwierzaków z "Cichego kąta". Spotkanie i zbiorkę organizują panie Martyna Kijak i Agnieszka Kaleta.

images/stories/galeria/pies/640_78499527_2512653869002799_2254665570483961856_n.jpgimages/stories/galeria/pies/640_79013459_488661711743892_7728989551200305152_n.jpgimages/stories/galeria/pies/640_79113354_481410676062978_1650268710209847296_n.jpgimages/stories/galeria/pies/640_79375184_825455641221086_5679867118204485632_n.jpg
WIKTORIA W FINALE KONKURSU ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWYM
Wiktoria Górska-Kłoczko, uczennica klasy IIb, wzięła udziaŁ w konkursie artystyczno-językowym SFD pod hasłem "Nie tylko bombka i choinka". Jej praca znalazła się w pierwszej piątce i Wiktoria dostała się do finału. 5 grudnia z panią Sabiną Musik pojechała na GALĘ FINAŁOWĄ DO KATOWIC w celu zaprezentowania pracy w języku niemieckim. Choć nie udało się zdobyć pierwszego miejsca, to i tak Wiktoria jako finalistka wróciła z nagrodą.
GRATULACJE WIKI!!!
images/stories/galeria/wiki/640_20191205_1229151.jpgimages/stories/galeria/wiki/640_20191205_1328281.jpg
REKRUTACJA NA PÓŁKOLONIE ZIMA W MIEŚCIE

Szkoła Podstawowa nr 10 informuje, iż w dniach 13-17 stycznia 2020 r., w godzinach od 9:00 do 14:00, w budynku głównym organizowane będą półkolonie w ramach akcji „Zima w mieście”, dla uczniów klas I-IV.

W programie m.in. warsztaty ceramiczne, wyjazd do kina, wycieczka do Laser house w Katowicach. Udział w półkoloniach jest bezpłatny, uczniowie ponoszą jedynie opłatę za obiady.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo mają dzieci objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rekrutacja ww. uczniów odbędzie się w dniach 9-13 grudnia. Natomiast 16 grudnia od godziny 7:30 odbędzie się nabór na półkolonie dla pozostałych dzieci, przeprowadzi  go kierownik świetlicy, Agnieszka Kaleta, w gabinecie kierownika świetlicy (od godz. 8:00 w świetlicy szkolnej). Decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc odbędzie się dodatkowa rekrutacja dla uczniów klas starszych.

WYRÓŻNIENIE DLA BASI STROJEK

26 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej. Było ambitnie, konkurencja bardzo duża a uczestnicy pokazali wykonania na bardzo wysokim poziomie.Więc tym bardziej gratulujemy Basi wyróżnienia w kategorii wiekowej klas IV-VI.

images/stories/kn/640_konkurs1.jpgimages/stories/kn/640_konkurs11.jpg
AKCJA CHARYTATYWNA MIKOŁAJ NA KRESACH

W listopadzie uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji charytatywnej „Mikołaj na Kresach” skierowanej do polskich dzieci mieszkających na Ukrainie, Litwie i  Białorusi. Akcja polegała na zbiórce słodyczy oraz artykułów szkolnych.

Paczki przygotowane przez naszą młodzież Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom. Wszystkim Darczyńcom serdecznie DZIĘKUJMY!!!

Podziękowania składamy również koordynatorom akcji paniom:

Agnieszce Kalecie oraz Marcelinie Bądaś.

GŁOSUJ NA BEZPŁATNE LEKCJE W OBIEKCIE UNESCO

Ponad 4 tys. uczniów z województwa śląskiego może w przyszłym roku skorzystać z bezpłatnych lekcji, które odbywać się będą w podziemiach i muzeum Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach wpisanej w 2017 r. na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nim jednak zabrzmi pierwszy dzwonek, kopalnia musi powalczyć o głosy w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego także dzieci i młodzież. Wystarczy wejść na stronę bo.slaskie.pl/content/glosowanie i oddać głos na „Lekcje dziedzictwa UNESCO w Kopalni Srebra” .

Zachęcamy do głosowania

WICEMISTRZOWIE BIZNESU

24 października Hania Półtorak i Maciek Zielonka zdobyli dla szkoły tytuł Tarnogórskiego Pierwszego Wicemistrza Biznesu 2019 w Powiatowym Konkursie "Chłopska Szkoła Biznesu" pod patronatem honorowym Starosty.

Gratulujemy Hani oraz Maćkowi sukcesu :)

images/stories/galeria/640_72845037_3691169597575287_3876909425813880832_n.jpgimages/stories/galeria/640_73283049_471762143421764_1720034956375228416_n.jpgimages/stories/galeria/640_74459651_497989947723488_2833057975738826752_n.jpg
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM PRZEZ MŁODZIEŻ E-PAPIEROSÓW

MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów (plik doc)

MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów (plik pdf)


PROGRAM PROFILAKTYCZNY "ARCHIPELAG SKARBÓW"

W dniach 21 - 22października zostanie przeprowadzony program profilaktyczny "Archipelag Skarbów". Informacje dotyczące programu dostępne są w poniższych linkach:

AS - informacja dla rodziców (plik doc) AS - informacja dla rodziców (plik pdf)


REPREZENTACJA "DZIESIĄTKI" W MARATONIE WROCŁAWSKIM

Nowy rok szkolny - nowe wyzwania.

15 września na starcie Maratonu Wrocławskiego stanęły nauczycielki naszej szkoły.

Pani Grażyna Mazgaj i Ewa Śleziak pokonały dystans 42,195 kilometrów udowadniając, że chcieć to móc :)

Drodzy uczniowie, teraz czekamy na na Wasze sukcesy. Nie tylko sportowe :)


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach informuje, że 13.09.2019 roku została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic do projektu pt. ”Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”. Jednocześnie informuję, że nadal trwa rekrutacja uzupełniająca. Informacji udziela dyrektor szkoły.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W zakładce TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI dostępny jest harmonogram spotkań z rodzicami.

Pierwsze wywiadówki odbędą się:

10 września dla klas I - III (godziny podane przez wychowawców)

11 września dla klas IV -V o godzinie 16.30 w budynku głównym, dla klas VI - VIII o godzinie 17.30 w budynku na ul. Zacisznej.

Zapraszamy:)


PODZIĘKOWANIE RADZIE RODZICÓW ZA WYKONANIE REMONTU ŚWIETLICY
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie serdecznie dziękują Radzie 
Rodziców przy naszej szkole za pokrycie kosztów i wykonanie remontu 
świetlicy w budynku głównym. Szczególnie dziękujemy zwłaszcza Paniom 
Hannie Hetmańczyk, Justynie Mełgieś-Jeziorskiej, Annie Nikonowicz, 
Katarzynie Ochman, Marzenie Stiler i Joannie Szatce oraz Panom 
Mariuszowi Hetmańczykowi i Janowi Tymińskiemu. Serdeczne podziękowania 
kierujemy również do Pani Doroty Soboty za wykonanie projektu remontu 
świetlicy oraz do Pana Piotra Busza za odnowienie mebli tapicerowanych.

 


Nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Termin rekrutacji: 3 września - 13 września 2019


STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Stypendium szkolne  zostanie przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny za miesiąc sierpień 2019r. nie przekroczy 528zł netto na osobę.

Warunki i szczegóły w załącznikach:

stypendium szkolne (plik doc) stypendium szkolne (plik pdf)


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich uczniów SP 10 odbędzie się września 2019 (poniedziałek) o godzinie 9 na boisku szkolnym budynku przy ulicy Kochanowskiego.

Po uroczystości uczniowie klas VI, VII i VIII udadzą się z wychowawcami do budynku B na ulicy Zacisznej.

Zapraszamy :)