Od grosika do złotówki Drukuj

Podróż z Grosikiem na planetę Złotówka

W grudniu klasy trzecie odbyły kolejną, ostatnią już podróż z Grosikiem. Tym razem doleciały na planetę Złotówka. Podczas tej wyprawy dzieci dużo rozmawiały na temat marzeń i możliwościach ich spełniania. Poznały pojęcia: bogactwo, skarby, marzenia, wspólnie ustaliły, że bogactwo to nie tylko złoto, pieniądze i klejnoty. Bogaty jest ten, kto ma przyjaciół, rodzinę, bliskie osoby, a także kto wiele umie. Każdy uczestnik zabawy doszedł też do wniosku, że jest bogaty, ponieważ ma talent w jakiejś dziedzinie, potrafi czytać, liczyć, dzielić się swoimi umiejętnościami. Na zajęciach powstały „gwiazdy marzeń”, które zawisły w salach lekcyjnych. Ostatnia, grudniowa podróż z Grosikiem to także rozmowy na temat zbliżających się świąt. Dzieci dzieliły się swoimi doświadczeniami dotyczącymi przygotowań do świąt, opisywały na czym polega ich pomoc w domu, rozmawiały na temat bezpieczeństwa podczas świąt, planowania wydatków, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zwróciły uwagę na to, że trzeba być rozważnym klientem, które nie ulega każdej reklamie. Rozwiązywały wiele matematycznych zadań związanych z kupowaniem. Na koniec podsumowaliśmy naszą trwającą rok galaktyczną podróż z Grosikiem.

 

Grosikowe wędrówki – listopad 2014-10-23

W czasie listopadowych spotkań z Grosikiem uczniowie doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa. Wykonywali wiele zadań np: rozwiązywali krzyżówki, wykonywali prace plastyczne, rozwiązywali zadania tekstowe, poznawali i utrwalali przepisy ruchu drogowego. Utrwalili wiele poznanych podczas „grosikowych spotkań” pojęć, m.in. : moneta, banknot, nominał, awers, rewers, debet, karta płatnicza, bankowiec, budżet domowy, rozważny klient, kodeks drogowy. Wspólnie i zgodnie bawili się w wiele ciekawych zabaw np.: „Jedziemy do szkoły”, „Zrób tyle, ile..”, „Grosikowe skojarzenia”, „Jaki to banknot”, „Po co do banku?”, „Pomysły na oszczędzanie”, układali puzzle postacią bankowca,  rozwiązywali też guiz „Wzorowy uczestnik ruchu drogowego”. Podczas Grosikowych wędrówek dzieci wraz z nauczycielami zebrali i podsumowali wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie podrózy: otwarto „kapsułę mądrości” do której przez cały czas trwania spotkań z Grosikiem wrzucane były karteczki z zapisanymi umiejętnościami i zdobytą nową wiedzą. Karteczki zostały przyklejone na duże, kolorowe arkusze, a zapisane informacje odczytane i omówione.

 

Grosikowe oszczędzanie – październik 2014-10-23

W październiku uczennice i uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach, których celem było inspirowanie do oszczędzania i racjonalnego wydawania pieniędzy. Dzieci mogły też uświadomić sobie potrzebę ubezpieczania się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

Uczniowie poznali pojęcia: deficyt, ubezpieczenie, mienie, dobra materialne, polisa. Wypowiadali się na temat sposobów oszczędzania, ustalali przyczyny strat finansowych, które zapisywali na kolorowych karteczkach i naklejali na plakat symbolizujący „Czarną dziurę”. Planowali też działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom. Podczas zajęć wesoło bawili się przy muzyce, uczestniczyli w zabawie muzyczno-ruchowej „Czarna dziura”, wyrażali swoje spostrzeżenia za pomocą dramy i zgodnie współpracowali w grupach.

 

Grosikowe wspomnienia- zajęcia, które odbyły się we wrześniu 2014r.

Uczniowie klas trzecich poznali sposoby racjonalnego gospodarowania własnym budżetem oraz bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Utrwalili pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, euro. Przypomnieli sobie jak bezpiecznie zachowywać się podczas drogi do i ze szkoły, przypomnieli sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, utrwalili pojęcia sygnalizator świetlny, przejście dla pieszych.  Podczas kolejnych zajęć: „ Grosikowe wspomnienia z wakacji” wypowiadali się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji i bezpieczeństwa ich przechowywania. Rozmawiali na temat wartości pamiątek, własnych nastrojów i przeżyć.

 

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas II wraz z wychowawczyniami rozpoczęli realizację projektu "Od grosika do złotówki". Jest to pierwszy projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych.

W czasie realizacji projektu doskonalone są procesy poznawcze, kształtowane nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane są pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Jest to dla uczniów klas II i III ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami.

Treści nauczane zawarte w projekcie "Od grosika do złotówki" obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową, plastyczno-techniczną oraz z zakresu bezpieczeństwa.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy, uczniowie dokumentują realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć w "Dzienniku podróży". W trakcie galaktycznej podróży nauczyciele będą realizować założone zadania dydaktyczne odwiedzając z uczniami planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Przygotują Grosikową majówkę, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie.

Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami. Otrzymali oni folder z informacjami o założeniach projektu. Domowe zadania uczniowie będą wykonywać częściowo wspólnie z rodzicami. Rodzice będą mogli śledzić postępy swojego dziecka przeglądając "Kartę bezpieczeństwa" oraz "Dziennik podróży". Przez cały czas trwania projektu rodzice będą prowadzić ze swoimi dziećmi rozmowy na tematy związane z edukacją finansową i z zakresu bezpieczeństwa.

Projekt sfinansowany jest ze środków PZU oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.


Portfelik i Skarbonka

W lutym i marcu klasy drugie odbyły podróż na kolejne planety: Portfelik i Skarbonka. Ich przewodnik Grosik zachęcił dzieci do zdobywania kolejnych wiadomości i umiejętności.

Na planecie portfelik uczniowie dowiedzieli się jak zarabiają dorośli i czy za każdą wykonaną pracę należy się wynagrodzenie. Poznali znaczenie pracy, nauczyli się też w jaki sposób oni- dzieci mogą pomagać swoim rodzicom i innym dorosłym. Poznali zawody tych, którzy dbają o bezpieczeństwo ludzi, utrwalili poznane numery telefonów alarmowych, ustalili kiedy należy ich używać oraz jakie komunikaty nadawać dzwoniąc na dany numer alarmowy.  Zastanawiali się też jak mogą zarabiać w przyszłości, jaki najchętniej zawód chcieliby wykonywać, co zaprezentowali na wspaniałej wystawce: jak będę zarabiać w przyszłości.

W marcu klasa 2a i 2b odbyła podróż na planetę Skarbonka. Tam dzieci poznały różne sposoby oszczędzania od czasów najdawniejszych do współczesnych, dowiedziały się jak różne są sposoby oszczędzania i jak najbezpieczniej i najkorzystniej przechowywać i lokować pieniądze. Uczniowie radzili Grosikowi jak ma oszczędzać, sami prezentowali własne pomysły na zaoszczędzenie pieniędzy, czasu, wody, prądu, gazu i środowiska.

W czasie trwania zajęć szeroko omówione zostały sposoby zdrowego, racjonalnego odżywiania, dzieci dowiedziały się, co to jest piramida właściwego odżywiania, sami też taką piramidę stworzyli zgodnie z najnowszymi wytycznymi ogłoszonymi przez Światową Organizację Zdrowia.

 

Planeta Zabawka

W kwietniu klasy drugie odbyły kolejną „grosikową” wędrówkę. Tym razem celem podróży była wyjątkowa planeta, którą dzieci bardzo kochają: Planeta Zabawka.

Również tym razem dzieci poznały wiele interesujących i ciekawych zabaw i zadań. Nauczyły się, jak racjonalnie wydawać zarobione pieniądze, w jaki sposób robić zakupy nie ulegając wpływowi reklamy. Uwieńczeniem tej nauki była fantastyczna zabawa „ w sklep”, podczas której uczniowie odgrywali kolejno role sprzedawcy, kasjera, klienta, ochroniarza sklepu. W sklepie z zabawkami dzieci wydawały wykonane przez siebie pieniądze, planowały kolejne zakupy.

Podczas kwietniowej podróży dzieci dowiedziały się też jak bezpiecznie spędzać czas podczas zabaw na podwórku, na placu zabaw i w domu. Poznały dokładnie budowę roweru oraz utrwaliły wiedzę jak bezpiecznie jeździć na rowerze.

 

Grosikowa Majówka!

W maju uczniowie klas 2a i 2b uczestniczyli w piątej części projektu „Od Grosika do złotówki”. Tym razem wraz ze swoim kosmicznym przyjacielem Grosikiem wyruszyli na bezpieczną majówkę. Podczas tego bloku tematycznego dzieci poszerzały i utrwaliły wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, segregacji odpadów, oszczędzania przyrody, a tym samym oszczędzania środków domowego budżetu. Zwróciły uwagę na potrzebę ochrony środowiska, aby żyło się w nim bezpiecznie. Doskonaliły umiejętność przeliczania pieniędzy, utrwaliły pojęcia: recykling, surowce wtórne, bogactwo, skarby, dobro narodowe, gotówka. Podczas zajęć wspólnie zastanawiały się skąd się biorą śmieci, jak się je segreguje, aby można je było powtórnie przetworzyć. Uczniowie i uczennice wykonali ciekawe i użyteczne przedmioty wykorzystując zużyte opakowania, pudełka i butelki. Można było podziwiać piękne wazony, pojemniki na kredki, czy zabawki zrobione z odpadów.

 

Planujemy bezpieczne wakacje z Grosikiem. Podróż po planecie Parasol.

 

W czerwcu klasy drugie uczestniczyły w zajęciach, podczas których doskonaliły swoje umiejętności z zakresu gospodarowania i bezpiecznego przechowywania pieniędzy, a także kształtowały świadomość bezpiecznego spędzania wakacji.

Dzieci utrwaliły pojęcia: gotówka i depozyt, poznały sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy podczas wakacyjnych wyjazdów, ćwiczyły przeliczanie pieniędzy, a także powtórzyły wiadomości o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje.

Utrwaliły też pojęcie długu i konieczności jego zwrotu, rozwiązywały liczne zadania dotyczące zakupów, poznały wyposażenie apteczki, które pokazała im i omówiła zaproszona na zajęcia pani pielegniarka.